privacyBescherming persoonsgegevens,

  
JDG Services neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor de onderlinge communicatie omtrent opdrachten en toezending van desgewenst relevante informatie.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan
en als één van de grondslagen van onze rechtsorde. Een ieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring,
bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

JDG Services onderschrijft de bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, die verantwoordelijk is
voor de onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden
verwerkt. JDG Services gebruik de door uw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en JDG Services.
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van
    loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven).
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld
    bij wijzigingen op mijn website).
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Eventuele samenwerkingen zullen altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan JDG Services, met inachtneming
van het voorgenoemde, geen of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of
instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij
of instelling.

Als JDG Services persoonsgegevens verwerkt met de doelstelling dat JDG Services u wil interesseren vooronze diensten en
producten, kunt u altijd gratis verzet hiertegen aantekenen. JDG Services zal deze verwerking dan direct beëindigen. Uw
verzoeken en verzet kun je sturen naar: info@jdgservices.nl

De inhoud van deze pagina kan JDG Services zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie
zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.